Witaj Gość!   [ Logout ]    
Działalność Koła
Dane adresowe - kontakt
 Egzaminy na kartę wędkarską
Nasze finanse

Władze Koła
rozliczenie pracy Zarządu

 Zarząd I kadencji 2003-2005
 Zarząd II kadencji 2005-2009
 Zarząd III kadencji 2009-2013
 Zarząd IV kadencji 2013-2017

Użytkownicy
Witaj, Gość
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: alon
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 516

Na stronie:
Gości: 27
Użytkowników: 0
Razem: 27

Informacje i komunikaty
Wody górskie (info)
 Schemat Pilchowic

Nasi sponsorzy

Kącik Wędkującej Młodzieży

Przyjaciele Grodzkiego

Karkonoski Klub Wędkarski
Recenzje z zawodów
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Katowic
· Spinningowe Grand Prix Polski - Boleń Odry
· Spinningowe Grand Prix Polski - Sandacz Turawy
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Sanu

Zawodnik na łasce działaczy.
Wysłano dnia 30-07-2010 o godz. 00:00:00 przez jarekk

Naszym zdaniem.

Najważniejszą cechą rywalizacji opartej na zasadach sportu kwalifikowanego jest dla zawodnika czytelność i przewidywalność obwiązujących reguł. Już od pierwszych zawodów wiadomo jest jakie uprawnienia nabywa zawodnik wraz z doskonaleniem swych umiejętności i pokonywaniem kolejnych etapów rywalizacji. Te zasady obowiązują we wszystkich organizacjach sportowych. W PZW jest inaczej.


Jak się niedawno okazało, w Polskim Związku Wędkarskim nie tylko liczą się efekty pracy zawodniczej potwierdzone punktacją w klasyfikacji. Nabyte w wyniku działalności sportowej uprawnienia do startu w Mistrzostwach Polski mogą być zakwestionowane przez grupę działaczy bez racjonalnego powodu i jakichkolwiek podstaw prawnych.
Tak stało się z naszym klubowym kolegą - Przemysławem Jedlińskim. Prezydium Zarządu PZW w Jeleniej Górze podjęło uchwałę o nie wystawianiu (sic!) naszego kolegi do udziału w Muchowych Mistrzostwach Polski i Spinningowych Mistrzostwach Polski.

Najpierw opublikowano film - krótką migawkę z ceremonii wręczania nagród na zawodach spinningowych "Puchar Sanu" zatytuowaną "Kulturalny Jedliński". Film został dość szybko usunięty z serwisu You Tube przez autorów tejże publikacji. Jesteśmy jednak zdania, że nie ma powodu do "niejawności" postępowania działaczy wobec naszego kolegi. Dlatego pozwalamy sobie na jego publikację.

                        

Z pozoru nie ma tam nic nadzwyczajnego. Przemysław Jedliński odbiera puchar od organizatora, następnie przechodzi do działacza Zarządu Głównego i jednocześnie zawodnika tychże zawodów - Kol. Andrzeja Leśnika i odbiera dyplom. Tylko wprawny lub uprzedzony o fakcie obserwator jest w stanie zauważyć, że podczas odbierania dyplomu panowie nie podają sobie ręki.

                         

Wprawdzie widoczny jest gest sugerujący chęć podania ręki przez Andrzeja Leśnika, lecz nie podejmuje go Przemysław Jedliński.
Nie wdając się w szczegóły dotyczące wzajemnej niechęci obu panów o której wiedzą znakomicie zarówno działacze jak i zawodnicy (trwa już to bez mała ok. trzech lat), zdumiewające jest, że z inicjatywy Andrzeja Leśnika tak błahej sprawie nadano bieg oficjalny właśnie w tym momencie i w sposób budzący tak wiele wątpliwości.

Jaki był zamysł działacza można podejrzewać analizując terminy kolejnych zdarzeń.
Wręczanie nagród odbyło się 23 maja 2010 r. Do 5 lipca nie dzieje się praktycznie nic. Dopiero na dwa tygodnie przed terminem zgłaszania zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski, gdy nie ma już formalnej możliwości uchylenia podjętej uchwały przed zawodami, sprawa nabiera iście sprinterskiego tempa.

Osiągnięto taki efekt, że zawodnik, nawet gdyby przyznano mu rację i uchylono uchwałę o blokowaniu jego startu, nie ma już szans na dokonanie zgłoszenia w określonym terminie.

Dnia 5 lipca Prezydium Zarządu Okręgu podejmuje uchwałę o "nie wystawieniu Przemysława Jedlińskiego w Mistrzostwach Polski 2010 w dyscyplinie muchowej i spinningowej". [dokument 1]

Dnia 5 lipca Prezydium Zarządu Okręgu informuje pisemnie o tej uchwale Główny Kapitanat Sportowy w Warszawie. [dokument 2]

Dnia 8 lipca Prezydium Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze powiadamia pisemnie Kol. Przemysława Jedlińskiego o niezgłaszaniu na Mistrzostwa Polski. Pojawia się również informacja o zaakceptowaniu poczynań jeleniogórskich działaczy przez GKS w Warszawie mimo, że pismo w tej sprawie wyjdzie z Warszawy dopiero na drugi dzień. [dokument 3]

Dnia 9 lipca GKS w Warszawie informuje o zaakceptowaniu kuriozalnej uchwały Prezydium ZO w Jeleniej Górze. [dokument 4] (pismo bez podpisu autora - zgodnie z oryginałem)

Działając w kole wędkarskim znamy standardy związkowe i wiemy, że na odpowiedź nawet w błahej sprawie czeka się tygodniami. Czy może jednak dziwić tempo działania władz związkowych? Czy może dziwić fakt oficjalnego poinformowania "winnego" o decyzji GKS o dzień wcześniej niż data oficjalnego pisma w tej sprawie z Warszawy?
Z pewnością nie - jeśli wziąć pod uwagę, że inicjator akcji przeciwko Przemkowi Jedlińskiemu to zarówno działacz okręgowy, działacz szczebla krajowego, jak i "poszkodowany" w opisywanym postępowaniu. Warto podkreślić, że Kol. Andrzej Leśnik jest również zawodnikiem rywalizującym z Przemkiem Jedlińskim zarówno podczas zawodów Grand Prix Polski, jak i podczas Spinningowych Mistrzostw Polski. Trudno nie odnieść wrażenia, że ostatni z wymienionych faktów mógł mieć tutaj kluczowe znaczenie.

Działacze nie mieli prawa postępować w ten sposób i to bez względu na ocenę zachowania Kol. Przemysława Jedlińskiego. Nawet jeżeli założyć niepoprawność zachowania zawodnika, to jedynym organem uprawnionym do dyskwalifikacji z udziału w zawodach jest Komisja Dyscyplinarna Głónego Kapitanatu Sportowego lub Sędzia Główny zawodów.

Rola Zarządu Okręgu ogranicza się jedynie do obsługi Klubu - w tym również w zakresie zgłaszania zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski. Zobowiązuje do tego Statut PZW. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze podejmując uchwałę o "nie wystawieniu" zawodnika, podjęło uchwałę, nomen omen, o złamaniu Statutu PZW.

Ponadto, wyznaczając karę zawodnikowi Prezydium Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze przekroczyło swoje uprawnienia. Karanie to czyność przypisana wyłącznie sądom koleżeńskim i komisji dyscyplinarnej. Naruszono także prawo obwinionego do złożenia wyjaśnień i obrony, nie wskazano podstawy prawnej i ścieżki odwoławczej. Nie powiadomiono o zaistniałęj sytuacji ani władz koła, ani klubu. Wszystko odbyło się za plecami zainteresowanego. 

Motywy działania Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze i jakiekolwiek umocowanie prawne podjętej decyzji próbowałem odnaleźć kontaktując się telefonicznie z osobą najbardziej kompetentną - Wiceprezesem Zarządu ds. Organizacyjno Prawnych Panem Zbigniewem Bogackim. Wspomniał, że uchwałę podjęto na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego (którego Przewodniczącym jest nikt inny jak Kol. Andrzej Leśnik), lecz nie potrafił on wskazać żadnego przepisu uprawniającego do podjęcia kontrowersyjnej uchwały, a moją inicjatywę wyjaśnienia motywu działania Prezydium ZO określił jako "zachowanie niekoleżeńskie".

Formalnie uchwała Prezydium ZO nie ma żadnego znaczeznia. Zgłoszenie udziału zawodnika w zawodach wędkarskich to tylko formalność. Zawodnik nabywa prawa startu w Mistrzostwach Polski w wyniku rywalizacji sportowej (podczas zawodów cyklu Grand Prix lub Mistrzostw Okręgu). Zgłoszenia może dokonać również klub sportowy. Nie ma żadnego przepisu wykonawczego mówiącego, że prawo zgłaszania zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski mają wyłącznie działacze okręgowi i oni decydują ostatecznie kogo "wystawią" a kogo mogą ukarać dyskwalifikacją.
W tej sytuacji inicjatywę podjął Karkonoski Klub Wędkarski do którego należy Przemek Jedliński. Dokonano zgłoszenia zawodnika lecz organizatorzy zarządali uzupełnienia o jeszcze jedno zgłoszenie wystawione przez działaczy okręgowych w Jeleniej Górze. To oczywiście absurd. Nie trudno jednak zrozumieć ich postępowanie - muszą podporządkować się postanowieniom Głownego Kapitanatu Sportowego.

W związku z zaistniałą sytuacją - szykanowaniem Kol. Przemysława Jedlińskiego Zarząd Koła Grodzkiego podjął następujące działania:

1. Przesłuchał Kol. Przemysława Jedlińskiego - obwinionego o niewłaściwe zachowanie, dając mu szansę wyjaśnienia postępowania. [protokół z przesłuchania]
2. Skierowano, utrzymane w pojednawczym tonie, pismo do Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze z wnioskiem o "przerwanie spirali zdarzeń szkodliwych dla Polskiego Związku Wędkarskiego" i uchylenie Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Nr 73 z dn. 5 lipca 2010 r. [pismo do Prezesa ZO]
3. Zobowiązał się do pełnego ujawnienia kulisów sprawy, publikowania wszystkich dokumentów i dowodów na stronach serwisu internetowego grodzkie.pl

Gdy wymieniony w punkcie 2 wniosek pozostał bez odpowiedzi:

1. Skierowano wniosek do Okręgowej Komisji Rewizyjnej o wszczęcie postępowania w związku z domniemaniem naruszenia § 46 pkt .20 Statutu PZW - Prezydium ZO PZW w Jeleniej Górze nie miało prawa podejmowania uchwały o zaniechaniu statutowych obowiązków. [treść wniosku]

2. Skierowano wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głónego PZW o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do Kolegi Andrzeja Leśnika – członka władz okręgu jeleniogórskiego PZW, który będąc inicjatorem wymienionych wyżej decyzji i wykorzystując pełnione w PZW funkcje w sposób świadomy podjął działania na szkodę Koła Grodzkie PZW w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Klubu Wędkarskiego a także Kol. Przemysława Jedlińskiego, czym naruszył obowiązki wynikające z § 14 pkt 1,2,3 Statutu PZW [treść wniosku]


Do tej bulwersującej sprawy będziemy powracać.

jarekk


Zdjęcia z dekoracji zwycięzców

 
Pokrewne linki
· Więcej o Naszym zdaniem.
· Napisane przez jarekk


Najczęściej czytany artykuł o Naszym zdaniem.:
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu nie dla wszystkich


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Zawodnik na łasce działaczy." | Logowanie/Założenie konta | 12 komentarze | _SEARCHDIS
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Re: Zawodnik na łasce działaczy. (Wynik: 1)
przez PITBUL dnia 30-07-2010 o godz. 22:26:34
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Właśnie w rozmowie z jednym z podejmujących tę kuriozalną - obchodząca procedury i przepisy decyzję - dowiedziałem się, że film nie pozostawiał jakichkolwiek wątpliwości, a sprawa pojawiła się na wniosek Andrzeja Leśnika. Nie mam na to kwitu a jedynie info z telefonu, więc nadal nie wierzę, że Andrzej był zdolny do TAKIEJ mamipulacji, przepchanej kapturowo, decyzyjnie, BEZ SZANSY WYSŁUCHANIA tej DRUGIEJ STRONY... Strony Oskarżonego i skazanego.... Jak znam Andrzeja to ktoś, Go pomawia - czekam na kwity !!!!
Trener POLSKIEJ Reprezentacji w Spinningu nie schyliłby się do takich praktyk - wierzę w to ! ZO Jelenia Góra proszę o ujawnienie na stronie wszelkiej dokumentacji w celu oczyszczenia  z pomówień Kolegi Andrzeja !!!!Re: Zawodnik na łasce działaczy. (Wynik: 1)
przez faraon dnia 03-08-2010 o godz. 00:00:24
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)

Kolejny przykład bezkarności, samowoli i totalnego olewania podstawowych praw Człowieka czyli czegoś, co totalnie wk......a mnie w tym Kraju ! Przepraszam Kolegów za to słownictwo ale nie potrafię „czegoś takiego” ubrać w piękne słówka ( prosty ze mnie chłop:-)

Najwyższy czas zdjąć Temidzie opaskę z oczu. Temida „made in Poland” ma w oczach chciwość, bezkarność, złodziejstwo, korupcję i wszelkie inne rzeczowniki prowadzące do osiągnięcia prywatnych korzyści.

Przeraża mnie fakt, iż osoby pokroju A. L. podejmują w/w działania bez obawy o konsekwencje !!! Po prostu brak mi słów...
Re: Zawodnik na łasce działaczy. (Wynik: 1)
przez krzysztofbmc dnia 30-07-2010 o godz. 13:21:38
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Jedyne co nasuwa się po przeczytaniu tego artykułu to...WSTYD!!!

WSTYD Panowie działacze z Prezydium ZO PZW w Jeleniej Górze-to od Was wymaga się znajomości i PRZESTRZEGANIA statutu i regulaminów PZW!!!

WSTYD kolego Leśnik -zawodów nie wygrywa się w kuluarowych intrygach lecz w czystej sportowej rywalizacji z wędką nad wodą!!!

Jako członkowi PZW WSTYD mi za bezmyślne,bezprawne i działające na szkodę związku poczynania jeleniogórskich działaczy!!!  Re: Zawodnik na łasce działaczy. (Wynik: 1)
przez PITBUL dnia 30-07-2010 o godz. 20:42:55
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Przez cztery lata prezesowania w Kole nigdy nie spotkałem się z tak szybkim przepływem oficjalnych informacji (czytaj – pism) pomiędzy JAKIMKOLWIEK organem PZW. Ciekawostką dla mnie jest Oficjalna informacja Biura Zarządu Okręgu poprzedzająca o jeden dzień Oficjalne stanowisko GKS-u ! Nici użyte do wyeliminowania Przemka Jedlińskiego są grubsze od lin okrętowych !. Wszystko się udało, a podskoki i euforia Pana Kolegi Dyrektora Biura – Złotoustego rzecznika ZO Jelenia Góra po obejrzeniu filmu – przejdą do historii – gratuluję werwy i kondycji !!!

To wszystko to PIKUŚ (zawłaszczony przez jedną ze znanych firm) ! Dla mnie NAJWIĘKSZYM HITEM jest nowa „(byle) JAKOŚĆ regulaminowo – prawna” w Okręgu PZW Jelenia Góra i Głównym Kapitanacie „Sportowym” PZW. O ile pojmuję tę prawidłowość w wykonaniu byłych funkcjonariuszy byłego jedynie słusznego systemu – o tyle dziwię się np. Panu (koledze) Prezesowi Zarządu Okręgu Jelenia Góra, i innym członkom tegoż Zarządu. O co chodzi ? To proste – o  podstawowe prawo oskarżonego – o prawo do złożenia wyjaśnień i obrony. Zarząd Okręgu i GKS podjęły uchwały i decyzje eliminując na tej ścieżce Rzecznika Dyscyplinarnego (w poczuciu marionetkowości  i szacunku  powinien podziękować składając dymisję !!!). Od dziś Zarząd Okręgu Jelenia Góra stał się SĄDEM KAPTUROWYM.  Koledzy trwa remont ulicy Wańkowicza” ! Może czas na zgłoszenie w planie przestrzennym zagospodarowania miasta miejsca pod szafot lub stos ?

P.S. Tak na marginesie to sytuacja została moim zdaniem bezwzględnie wykorzystana. Dziwi mnie brak protestu ze strony Andrzeja (wszak jest to kwestia między dwoma dorosłymi ludźmi – wiedzącymi, że nie podają sobie ręki).Znam Andrzeja Leśnika i znam Przemka Jedlińskiego. Obaj współzakładali GRODZKIE !. Mam tylko jedną wątpliwość techniczną KURIOZALNY SĄDZIE KAPTUROWY: „jak podać ręke, dzierżąc w lewicy puchar a w prawicy dyplom” ? . Mam informację, że Andrzej Leśnik stwierdził, iż w to bagno palców nie zanużał. Znam więc wierzę. Chciałbym obejrzeć oficjalną listę głosujących na ZO………  Serwis działa od: 21.04.2003 r.

red. Zarząd Koła PZW Grodzkie

Wszelkie prawa zastrzeżone

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.11 sekund