Witaj Gość!   [ Logout ]    
Działalność Koła
Dane adresowe - kontakt
 Egzaminy na kartę wędkarską
Nasze finanse

Władze Koła
rozliczenie pracy Zarządu

 Zarząd I kadencji 2003-2005
 Zarząd II kadencji 2005-2009
 Zarząd III kadencji 2009-2013
 Zarząd IV kadencji 2013-2017

Użytkownicy
Witaj, Gość
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: alon
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 516

Na stronie:
Gości: 11
Użytkowników: 0
Razem: 11

Informacje i komunikaty
Wody górskie (info)
 Schemat Pilchowic

Nasi sponsorzy

Kącik Wędkującej Młodzieży

Przyjaciele Grodzkiego

Karkonoski Klub Wędkarski
Recenzje z zawodów
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Katowic
· Spinningowe Grand Prix Polski - Boleń Odry
· Spinningowe Grand Prix Polski - Sandacz Turawy
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Sanu

Wybrano nowe władze Koła Grodzkiego, relacja z zebrania
Wysłano dnia 09-02-2013 o godz. 19:16:00 przez jarekk

Informacje i komunikaty

W piątek 08 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Grodzkiego. Jak co roku rozliczono Zarząd Koła z rocznej pracy, podsumowano czteroletni okres jego działalności oraz dokonano wyboru nowych władz. Nowym Prezesem Zarządu Koła Grodzkiego został Kol. Rafał Kubicki, a do Zarządu weszły nowe osoby.W zebraniu wzięło udział 21 członków Koła Grodzkiego oraz goście: Komendant Społecznej Straży Rybackiej powiatu i miasta Jeleniej Góry Kol. Zbigniew Celencewicz, Wiceprezes Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze d.s. Sportu Kol. Zbigniew Bielawski.


Skrót najważniejszych informacji:


FINANSE KOŁA. W sezonie 2012/2013 Koło Grodzkie liczyło 205 osób. Pozwoliło to na uzyskanie odpisu z zebranych składek w kwocie 4,6 tys. złotych. Łącznie ze środkami zaoszczędzonymi w poprzednim sezonie oraz dobrowolnymi wpłatami od członków Koła dysponowaliśmy kwotą przekraczającą 6,7 tys. zł. Podobnie jak w latach poprzednich największą pozycją po stronie wydatków były koszty związane z działalnością szkółki wędkarskiej oraz organizacją imprez dla członków Koła w tym spotkania Spinningowe Ostatki, które stanowiło największą pozycję w budżecie Koła. Utrzymano zasadę nierozliczania delegacji funkcyjnym członkom Koła, nie wydano żadnych kwot na koszty działalności jak lokal, telefony, materiały biurowe, itp.KOMISJA REWIZYJNA złożyła sprawozdanie z kontroli bieżącej działaności Zarządu Koła. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Udzielono absolutorium Zarządowi Koła.

RZECZNIK DYSCYPLINARNY rozpatrywał w 2011 roku dwie sprawy naruszenia obowiązujących przepisów przez członków Koła Grodzkiego. Dwie sprawy zostały umorzone z przyczyn proceduralnych - wnioski zostały skierowane do Rzecznika po wymaganym terminie.

SĄD KOLEŻEŃSKI nie rozpatrywał w okresie II 2012 - II 2013 żadnych spraw wobec członków Koła Grodzkiego.

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA działająca przy Kole podsumowała swój drugi rok działalności. Kontrole prowadzone były głównie na wodach powiatu jeleniogórskiego oraz w ramach posiadanych uprawnień na wodach powiatu lwóweckiego - na Bobrze oraz na zbiorniku pilchowickim. SSR działająca przy Kole Grodzkim liczy 12 aktywnych członków.

Podczas zebrania gościliśmy Komendanta Społecznej Straży Rybackiej powiatu jeleniogórskiego i miasta Jelenia Góra Kol. Zbigniewa Celencewicza. Wyraził on podziękowania przybyłym członkom SSR oraz wręczył dyplomy - podziękowania za ochronę Spinningowych Mistrzostw Świata, które odbywały się nad Bobrem w maju 2012 r. Zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę i dobre wyniki grupy strażników Koła Grodzkiego.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
członków Koła Grodzkiego realizowana była poprzez kluby wędkarskie, a przede wszystkim Karkonoski Klub Wędkarski. Członkowie Koła uczestniczyli w rozgrywkach Grand Prix Polski w dyscyplinach muchowej, spinningowej i spławikowej oraz szeregu imprez o charakterze towarzyskim. Największe sukcesy wędkarzy Koła Grodzkiego, to 3 miejsce drużynowe zajęte przez Sebastiana Bajdiuka i Przemysława Jedlińskiego podczas zawodów eliminacyjnych Grand Prix Polski w dyscyplinie spinningowej - "Puchar Częstochowy". Sukcesem organizacyjnym może z kolei pochwalić się Igor Glinda, który w 2012 roku był jednym z organizatorów trzech z pięciu muchowych zawodów cyklu Ligi Dolnośląskiej. Jednocześnie zwrócono uwagę, że ilość sukcesów oraz osób zaangażowanych w działalność sportową wyraźnie zaczęła się zmniejszać. Jedną z przyczyn takiego stanu jest ograniczenie finansowania działalności sportowej.

ZAWODY I SPOTKANIA TOWARZYSKIE w 2012 to oprócz organizowanych od lat Spinningowych Ostatków,  również imprezy adresowane do zwolenników wędkarstwa spławikowego: Spławikowe Mistrzostwa Koła oraz "Puchar Adasia" w formule wędkarskiego maratonu. Spławikowy maraton spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem i będzie kontunuowany w latach kolejnych. Utrzymano zasadę, że wszystkie imprezy towarzyskie organizowane przez Koło Grodzkie dostępne są dla członków innych kół wędkarskich.DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ prowadzonej przez Kolegów Rafała Kubickiego i Krzysztofa Wasilewskiego przerwana została w połowie sezonu z powodu braku dofinansowania ze strony Zarządu Okręgu. Pomimo pozyskania sponsorów, poświęcenia ze strony instruktorów oraz zaangażowania szkoły podstawowej z którą szkółka współpracuje działalność jej zakończyła się po kilku spotkaniach.

Jesienią odbył się finansowany ze środków koła piknik wędkarski w Domu Dziecka "Dąbrówka". Dzięki zaangażowaniu Rafała Kubickiego dzieci oprócz rozrywki otrzymały realną pomoc. Firma DrSchneider przekazała na rzecz domu dziecka ciepłą odzież.DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
realizowana była poprzez internetowy serwis grodzkie.pl Strona internetowa Koła Grodzkiego zanotowała w 2012 roku ponad 939 tys. otwarć, co stanowi wzrost o 82 % w stosunku do roku 2011 (516 tys. otwarć), a do 2009 roku wzrost o 3,5 tyś % (205 tys. otwarć). Dziennie osiągano ponad 11 tys. odwiedzin. Najbardziej poczytnymi artykułami były relacje ze Spinningowych Mistrzostw Świata, relacje ze spotkań muchowych i spinningowych oraz perypetie z Sądem Koleżeńskim przy ZO. Kilkanaście artykułów było linkowane na innych wędkarskich portalach, a dzięki sponsorom zainteresowanym reklamą na naszej stronie udało się pozyskać nagrody i pomoc organizacyjną w trakcie imprez dla naszych członków.

PODSUMOWANIE CZTERECH LAT PRACY ZARZĄDU KOŁA

W podsumowaniu pracy ustępującego Zarządu Koła pozytywnie oceniono powstanie największej w Jeleniej Górze szkółki młodzieżowej oraz dużej grupy społecznej straży rybackiej. Zwrócono uwagę na bardzo szybki rozwój naszego serwisu informacyjnego oraz znaczne (ok. 25 %) zwiększenie ilości członków w sytuacji, gdy większość kół obserwuje spadek liczby zrzeszonych. Jednym z największych sukcesów ustępującego Zarządu uznano ilość członków zaangażowanych i aktywnie uczestniczących w życiu Koła. Kilkanaście osób brało udział w pracy na rzecz koła jako członkowie SSR, instruktorzy i opiekunowie młodzieży, organizatorzy imprez, pomoc w zarybieniach. Znaczna grupa, w tym również członkowie innych kół wędkarskich, wspierała działania koła okazjonalnie - sprzątanie wód, płoszenie kormoranów, itp. Nawet frekwencja na zebraniu - 21 osób, co stanowi ponad 10 % ilości członków jest ponadprzeciętna, mając na uwadze standardy PZW. Jedynym zarzutem z jakim spotkał się Zarząd Koła było zmniejszenie w ostatnich latach ilości spotkań i nieformalnych imprez członków koła. Zarzut kierowany był personalnie do ustępującego Prezesa Koła.Sprawozdanie Zarządu Koła przyjęte zostało jednogłośnie. Również jednogłośnie udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.


DYSKUSJA. Po burzliwym przebiegu zebrania w roku ubiegłym Zarząd Koła wystąpił o zmianę opiekuna Koła Grodzkiego. Podczas piątkowego zebrania mieliśmy więc okazję poznać nowego opiekuna koła z ramienia Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze. Funkcję tę pełni Kol. Zbigniew Bielawski - Wiceprezes d.s. Sportu ZO. Tak jak się wszyscy spodziewali jakość dyskusji okazała się lepsza. Przedstawiciel ZO był opanowany i potrafił udzielić merytorycznych odpowiedzi. Właściwie pełnił funkcję opiekuna korygując na bieżąco drobne błędy formalne popełniane przez prowadzącego zebranie.
Dyskusja z racji kompetencji przedstawiciela ZO dotyczyła głównie spraw sportu. Spokojniejsza niż przed rokiem nabrała rumieńców w momencie poruszenia kontrowersyjnej kwestii organizacji spinningowych mistrzostw okręgu w 2013 r. na wodzie górskiej (Bóbr w Wojanowie). Część zebranych, a w szczególności prowadzący zebranie Prezes Karkonoskiego Klubu Wędkarskiego Przemysław Jedliński uznał takie rozwiązanie za niezgodne z ideą rozgrywania mistrzostw okręgu na wodzie o zbliżonym charakterze do wody na której będą rozgrywane mistrzostwa polski (w 2013 roku będzie to Zalew Zegrzyński) i zapowiedział złożenie przez KKW oficjalnego wniosku o zmianę tej decyzji.

Z innych, istotnych poruszonych spraw było zgłoszenie wniosku o aktywizację członków do pracy na rzecz koła. Zaproponowano, aby każdą osobę zobowiązać do pracy społecznej. Wniosek w nieco złagodzonej formie włączony został do uchwały Zebrania. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu dyskusji wśród członków Koła za pośrednictwem strony internetowej na temat zadań, które w imieniu członków Koła będą realizowne przez delegatów na forum okręgowym oraz o wyznaczeniu kryteriów oceny pracy Zarządu Koła.

GŁOSOWANIE.
Wybrano Prezesa Zarządu Koła PZW Grodzkie. Funkcję tę członkowie Koła powierzyli Kol. Rafałowi Kubickiemu.

Ze względu na dużą ilość aktywnych osób w Kole, zdecydowano o zwiększeniu składu Zarządu Koła do ośmiu osób. Funkcje te objęli:

1. Ewa Stępkowska
2. Rafał Kubicki
3. Tomasz Kozar
4. Sebastian Bajdiuk
5. Igor Glinda
6. Mariusz Szalej
7. Adam Hołysz
8. Jarosław Krempa


Rzecznikiem Dyscyplinarnym wybrany został Kol. Przemysław Jedliński

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

1. Michał Klejnowski
2. Daniej Piwowarczyk
3. Łukasz Bartosiewicz


Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Stanisław Kotyla
2. Marcin Musiał
3. Marek Ciemny

Delegaci na zjazd okręgowy:

1. Przemysław Jedliński
2. Jarosław Krempa

zastępcy delegatów:

1. Igor Glinda
2. Krzysztof Wasilewski
Przygotował: jarekk


 
Pokrewne linki
· Więcej o Informacje i komunikaty
· Napisane przez jarekk


Najczęściej czytany artykuł o Informacje i komunikaty:
UWAGA: Wjazd na brzegi jeziora Bukówka wzbroniony!


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Pokrewne tematy

Na górskiej i nizinnej

"Wybrano nowe władze Koła Grodzkiego, relacja z zebrania" | Logowanie/Założenie konta | 1 komentarz | _SEARCHDIS
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Re: Wybrano nowe władze Koła Grodzkiego, relacja z zebrania (Wynik: 1)
przez jancio dnia 11-02-2013 o godz. 10:44:41
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)

„ŁUBU-DUBU, ŁUBU-DUBU.........”

Gratulacje dla Nowego Prezia, życzę dużo sukcesów w działaniu.

Mimo, że nie jestem członkiem „grodzkiego” to Wam kibicuję. Często zaglądam na stronę KG. Jesteście nielicznymi którym się „CHCE chcieć” robić coś pożytecznego dla dobra „Naszych wód” i nie tylko. Nie zawsze wszyscy się z Wami zgadzają ale TRZYMAJCIE FASON

 Pozdrawiam jancioSerwis działa od: 21.04.2003 r.

red. Zarząd Koła PZW Grodzkie

Wszelkie prawa zastrzeżone

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund