Witaj Gość!   [ Logout ]    
Działalność Koła
Dane adresowe - kontakt
 Egzaminy na kartę wędkarską
Nasze finanse

Władze Koła
rozliczenie pracy Zarządu

 Zarząd I kadencji 2003-2005
 Zarząd II kadencji 2005-2009
 Zarząd III kadencji 2009-2013
 Zarząd IV kadencji 2013-2017

Użytkownicy
Witaj, Gość
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: alon
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 516

Na stronie:
Gości: 18
Użytkowników: 0
Razem: 18

Informacje i komunikaty
Wody górskie (info)
 Schemat Pilchowic

Nasi sponsorzy

Kącik Wędkującej Młodzieży

Przyjaciele Grodzkiego

Karkonoski Klub Wędkarski
Recenzje z zawodów
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Katowic
· Spinningowe Grand Prix Polski - Boleń Odry
· Spinningowe Grand Prix Polski - Sandacz Turawy
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Sanu

nieartykuly: Zarząd Koła Grodzkiego rozliczył się z działalności
Wysłano dnia 10-02-2016 o godz. 21:42:29 przez jarekk

Informacje i komunikaty Edit HTML Source

W miniony piątek (07-02-2014) odbyło się Walne Zebranie Członków Koła PZW Grodzkie. Rozliczono Zarząd Koła z rocznej pracy, podjęto uchwałę wyznaczającą kierunek działań Zarządu Koła w kolejnym roku działalności.
Wstaw


W zebraniu, oprócz członków Koła Grodzkiego wzięli udział goście: Komendant Społecznej Straży Rybackiej powiatu i miasta Jeleniej Góry Kol. Zbigniew Celencewicz, Wiceprezes Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze d.s. Sportu Kol. Zbigniew Bielawski.

Skrót najważniejszych informacji:


FINANSE KOŁA. W 2013 roku Koło Grodzkie liczyło 234 osoby. Pozwoliło to na uzyskanie odpisu z zebranych składek w kwocie 4,9 tys. złotych. Łącznie ze środkami zaoszczędzonymi w poprzednim sezonie oraz dobrowolnymi wpłatami sponsorów Koła dysponowaliśmy kwotą przekraczającą 7,9 tys. zł. Podobnie jak w latach poprzednich największą pozycją po stronie wydatków były koszty związane z działalnością szkółki wędkarskiej oraz organizacją imprez dla członków Koła w tym spotkania Spinningowe Ostatki, które stanowiło największą pozycję w budżecie Koła. Utrzymano zasadę nierozliczania delegacji funkcyjnym członkom Koła, nie wydano żadnych kwot na koszty działalności jak lokal, telefony, materiały biurowe, itp.


KOMISJA REWIZYJNA złożyła sprawozdanie z kontroli bieżącej działalności Zarządu Koła. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Udzielono absolutorium Zarządowi Koła.

RZECZNIK DYSCYPLINARNY nie rozpatrywał w 2013 żadnej sprawy związanej z wykroczeniami członków Koła PZW Grodzkie.

SĄD KOLEŻEŃSKI nie rozpatrywał w 2013 żadnych spraw wobec członków Koła Grodzkiego.

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA działająca przy Kole podsumowała swój trzeci rok działalności. Kontrole prowadzone były głównie na wodach powiatu jeleniogórskiego oraz w ramach posiadanych uprawnień na wodach powiatu lwóweckiego - na Bobrze oraz na zbiorniku pilchowickim.
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA członków Koła Grodzkiego realizowana była poprzez kluby wędkarskie, a przede wszystkim Karkonoski Klub Wędkarski.
Członkowie Koła uczestniczyli w rozgrywkach Grand Prix Polski w dyscyplinach muchowej, spinningowej i spławikowej oraz szeregu imprez o charakterze towarzyskim.
W cyklu Spławikowego Grand Prix Polski uczestniczył Kol. Adam Hołysz plasując się na 28 miejscu. W zawodach Muchowego Grand Prix Polski uczestniczył Kol. Marek Ciemny zajmując 56 miejsce.
Z kolei w dyscyplinie spinningowej Kol. Przemysław Jedliński z sukcesem zakończył start w cyklu eliminacji do Spinningowego Grand Prix Polski zajmując 19 miejsce, co daje mu prawo startu w I lidze w 2014 r. Wartym zauważenia jest też dobry występ Jarosława Krempy w zawodach cyklu Spinningowego Grand Prix Polski - Puchar Turawy, gdzie zajął II miejsce oraz udany start w Spinningowych Mistrzostwach Polski - dobre dwie tury i ostatecznie zajęte 20 miejsce.
Z kolei na poziomie okręgu sukces odniósł Kol. Sebastian Bajdiuk zajmując II miejsce w Spinningowych Mistrzostwach Okręgu.

ZAWODY I SPOTKANIA TOWARZYSKIE w 2013 to oprócz organizowanych od lat "Spinningowych Ostatków", które mają już swoją renomę - są największą imprezą towarzyską w Okręgu PZW Jelenia Góra, nowe spotkanie spinningistów - "Spinningowe Pożegnanie Wakacji" zorganizowane z łodzi na Jeziorze Pilchowickim.
Ze względu na warunki powodziowe w czerwcu 2013 r. nie udało się zorganizować najważniejszej imprezy spławikowej - "Pucharu Adasia". Główny organizator - Adam Hołysz deklaruje, że impreza będzie kontynuowana w 2014 roku.

Utrzymano zasadę, że wszystkie imprezy towarzyskie organizowane przez Koło Grodzkie dostępne są dla członków innych kół wędkarskich.

ORGANIZACJA "MUCHOWEGO PUCHARU BOBRU" - zawodów cyklu Grand Prix Polski. W 2013 roku wędkarze Koła Grodzkiego czynnie uczestniczyli w organizacji prestiżowych zawodów muchowych - jako organizatorzy, strażnicy, sędziowie. Organizacja zawodów została oceniona bardzo wysoko, "Puchar Bobru" wszedł do kalendarza imprez krajowych w 2014 roku.

ZAANGAŻOWANIE W RATOWANIE RZEKI BÓBR w rejonie Wojanowa przed zniszczeniem bezmyślną regulacją było jednym z najważniejszych celów Zarządu Koła. Udało się zainteresować tematem media lokalne i ogólnopolskie, zdobyć poparcie internautów, klubów wędkarskich, organizacji turystycznych i ekologicznych. Wspólnie z Właścicielką Pałacu Łomnica Elizabeth von Küster oraz WWF Polska doprowadziliśmy do wstrzymania prac meliorantów w 2013 roku. Doprowadziliśmy do zmiany zakresu ingerencji w koryto Bobru.
...

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ prowadzonej przez Kolegów Rafała Kubickiego i Krzysztofa Wasilewskiego prowadzona była w 2013 roku, pomimo braku dofinansowania ze strony Zarządu Okręgu. Korzystano wyłącznie ze wsparcia sponsorów. Jak podkreślają instruktorzy, działalność była mocno ograniczona. Brak dofinansowania ze strony jeleniogórskiego okręgu nie pozwalał na wykorzystanie potencjału szkoleniowego i zmuszał do ograniczenia liczby uczestników.

Jesienią odbył się finansowany ze środków koła piknik wędkarski w Domu Dziecka "Dąbrówka". Dzięki zaangażowaniu Rafała Kubickiego dzieci oprócz rozrywki otrzymały realną pomoc. Firma DrSchneider przekazała na rzecz domu dziecka ciepłą odzież.


PLANY NA ROK 2014.

Zarząd Koła zdecydował o rozegraniu Mistrzostw Koła w trzech dyscyplinach - spławikowej, spinningowej i muchowej. Odbędą się co najmniej dwie imprezy spławikowe - "Puchar Adasia" i "Wędkarski Maraton". Planowane są też dwie duże imprezy spinningowe - "Spinningowe Ostatki" i impreza letnia rozgrywana z łodzi. Wśród spotkań o charakterze bardziej kameralnym rozważa się zorganizowanie "Spinningowej Nocy" na Pilchowicach "Spływu Odrą" oraz interdyscyplinarnych rozgrywek mucha vs. spinning. O konkretach będziemy informować na naszej stronie internetowej.

DUSKUSJA. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW „GRODZKIE” odbyło się w piątek, 7 lutego bieżącego roku. Jednym z najważniejszych punktów Zgromadzenia była dyskusja oraz wnioski, skutkujące później treścią przedstawionych do przyjęcia uchwał.  Poniżej prezentuję sprawozdanie z dyskusji, sporządzone na podstawie cyfrowego zapisu obrad, na który Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę przyjmując regulamin obrad.

Dyskusja stanowiła 11 punkt porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Koła PZW Grodzkie. Pierwszy głos w dyskusji dotyczył problemu od wielu lat nurtującego wielu wędkarzy. Jeden z naszych kolegów od dwutysięcznego roku podnosi kwestię naprawy i utrzymania w dobrym stanie technicznym dróg dojazdowych do wód wykorzystywanych wędkarsko na terenie Okręgu. Monity te pozostają praktycznie bez odpowiedzi  Zarządu Okręgu. Wszelkie naprawy, które miały miejsce w obrębie dróg inicjowane były przez wędkarzy i dzięki nim i ich nakładom prowadzono drobne naprawy. Za przykład może posłużyć droga dojazdowa do slipu na Jeziorze Pilchowickim, w naprawie której wzięli udział wędkarze z Koła Grodzkie.

Prezes poprzednie kadencji Zarządu Koła PZW Grodzkie zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę, że w czasie sprawowania funkcji Prezesa Koła, na pierwszym posiedzeniu wyjazdowym Zarządu Okręgu poprzedniej kadencji padła deklaracja, że w ciągu 4 lat Zarząd Okręgu wyremontuje cztery dojazdy do Jeziora Pilchowickiego. Ponieważ w tej materii nic do dnia dzisiejszego nie zostało zrobione, można uznać tę deklarację jedynie jako ówczesny zabieg marketingowy Zarządu Okręgu, który miał wizerunkowe znaczenie w tamtym czasie, natomiast w czasie późniejszym uległ zupełnemu „rozcieńczeniu”.

W dyskusji w sposób stanowczy wyrażono niezadowolenie z bezczynności Zarządu Okręgu w tej sprawie, czego następstwem był wniosek w sprawie przyjęcia stosowanej uchwały.

Padło pytanie do przedstawiciela ZO, czy Zarząd posiada jakiekolwiek środki na remont dróg dojazdowych do Jeziora Pilchowickiego. Pytanie padło w kontekście zamknięcia przez jednego z właścicieli gruntów w otoczeniu jeziora drogi biegnącej przez jego teren oraz jednej z dróg wyłączonych z ruchu ze względu na jej przebieg przez tereny leśne (zakaz ruchu po drogach leśnych).  Pozostał zatem ten jedyny zjazd w kierunku slipu, drogą w bardzo złym stanie technicznym, po deszczach często nieprzejezdną.

Przedstawiciel Okręgu poinformował, że na dzień Walnego Zgromadzenia Koła PZW Grodzkie nie zapadły żadne decyzje Zarządu Okręgu odnośnie naprawy dróg dojazdowych do Jeziora Pilchowickiego.

            Powrócił temat zeszłorocznego zakupu przez Okręg terenów przylegających do zbiornika Wojanów. Jeden z Kolegów obecnych na Zebraniu postawił zarzut,  że w dalszym ciągu nie opracowano planu zagospodarowania gruntów otaczających żwirownię. Zakupu dokonano również bez sprecyzowanych planów co do formy ich zagospodarowania.  Przedstawiciel Okręgu poinformował, że w momencie, kiedy przegłosowano decyzję o zakupie tych terenów, wniósł On na Zarządzie Okręgu wniosek o zapisanie w protokole z posiedzenia o konieczności opracowania kompleksowego planu zagospodarowania terenów położonych przy zbiorniku Wojanów, będących własnością Okręgu. Na ostatnim posiedzeniu postawił pytanie o prace nad tym projektem. Na Walnym Zebraniu poinformował, że nad planem pracuje aktualnie dwie osoby. O terminie zakończenia tych prac nie miał informacji. Wyraził też stanowisko, że skoro Okręg wydał na zakup tych terenów tak znaczące środki, opracowany program powinien punkt po punkcie zawierać zarówno kierunki zagospodarowania, sposoby finansowania jak i określenie osób odpowiedzialnych za jego realizacje.

Część uczestników Walnego Zgromadzenia uznała, że brak programu zagospodarowania tych terenów wynika z faktu, że nie stanowiło to działania priorytetowego dla Zarządu Okręgu. Ponadto zdaniem większości obecnych zakup ten spowodował praktyczne unicestwienie polityki dofinansowywania działalności kół w zakresie wspierania wędkarstwa młodzieżowego, o czym nasze Koło mogło przekonać się w praktyce.

Jeden z Kolegów zwrócił uwagę na fakt, że wędkarzy z Koła Grodzkie często postrzega się za pieniaczy i oszołomów, jednak nikt do tej pory nie zauważył, że działania medialne przedstawicieli koła spowodowały zaoszczędzenie blisko 170 000 złotych przy zakupie przedmiotowych terenów. Oczekujemy, że przynajmniej część tych zaoszczędzonych środków wesprze nasze działania w zakresie popularyzacji etycznego wędkarstwa, ochrony wód  i pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kolejnym tematem dyskusji były sprawozdania z działalności Spółki Rybackiej w Międzyrzeczu, w którym Zarząd Okręgu ma udział większościowy. Zgłoszono zastrzeżenie, że obecnie informacje o działalności Spółki zawarte są jedynie w corocznej informacji dla kół wędkarskich z działalności Zarządu Okręgu, podczas gdy w przeszłości sprawozdanie to stanowiło odrębny dokument.

Na koniec dyskusji jeden z Kolegów podniósł temat dodatkowej ochrony okonia na wodach Okręgu. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że temat ten znalazł odzwierciedlenie w projekcie uchwał, które po zakończeniu dyskusji zostaną zaprezentowane obecnym i poddane procedurze głosowań.

Temat ten był ostatnim w dyskusji.

           

Punkt 12 przyjętego porządku obrad przewidywał przyjęcie uchwał Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Grodzkie. W wyniku propozycji Zarządu oraz uczestników Walnego Zgromadzenia przyjęto pięć uchwał. Poniżej ich treść.

 

 Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze.

Członkowie Koła PZW „GEODZKIE” przyjmują sprawozdanie za rok 213 przedstawione przez:

·         Zarząd Koła;

·         Komisję Rewizyjną Koła;

·         Sąd Koleżeński Koła;

·         Rzecznika Dyscyplinarnego Koła.

 

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze wyraża niepokój podejmowanymi przez inne koła PZW Okręgu jeleniogórskiego próbami liberalizacji przepisów amatorskiego połowy ryb na wodach pstrąga i lipienia Okręgu PZW Jelenia Góra. Za przykład podać można próbę zniesienia statusu wód górskich na odcinku rzeki Bóbr w rejonie Marciszowa. Wniosek postawiony na X Walnym Zjeździe Delegatów Kół PZW Okręgu Jeleniogórskiego w dniu 22 czerwca 2013 roku został przyjęty przez delegatów większością głosów.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Zarząd Okręgu PZW Jelenia Góra podejmie w trakcie opracowywania nowego Informatora wód krainy pstrąga i lipienia wszelkie kroki w celu utrzymania statusu wód górskich przynajmniej na poziomie wszystkich wymienionych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia na 2012 – 2014 rok, z zachowaniem istniejących ograniczeń w zakresie metody „złów i wypuść” oraz obowiązku zbrojenia przynęt spinningowych i muchowych w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru przeciwstawiając się kategorycznie zakusom zapoczątkowania degradacji wód górskich w obrębie naszego Okręgu.

Jak dowodzą wyniki połowów pstrągów i lipieni w 2013 roku, wprowadzenie na wodach górskich odcinków „złów i wypuść” oraz konieczności stosowania w przynętach spinningowych i muchowych haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru przyczyniło się do poprawy rybostanu rzek.

 

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze zobowiązuje Zarząd Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze do:

1.       Kontynuacji pracy z młodzieżą.

2.       Kontynuacja działań na rzecz ekologii i propagowania etyki wędkarskiej,

3.       Prowadzenie działalności informacyjnej w środowisku wędkarzy Okręgu jeleniogórskiego.

4.       Pracy   na rzecz czynnej ochrony wód powierzonych Kołu PZW GRODZKIE w opiekę.

 

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze popiera wniosek Zarządu Koła PZW GRODZKIE skierowany do Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze w sprawie:

·         Zniesienia zakazu wywożenia zanęt i przynęt na wodach Okręgu PZW Jelenia Góra,

·         Wprowadzenia zakazu używania metody spinningowej na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu w terminie od 01 września do 31 grudnia,

·         Wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w połowie okoni na wodach Okręgu w postaci ilościowego limitu ryb w wysokości 20 sztuk, przy zachowaniu obowiązującego limitu masowego.

 

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW „GRODZKIE” w Jeleniej Górze.

            Członkowie Koła PZW „GRODZKIE” zwracają się do Zarządu Okręgu o należyte zagospodarowanie terenów wokół użytkowanych akwenów wodnych, a w szczególności dróg dojazdowych na zbiornik Wojanów i Pilchowice.

 

Przedstawione uchwały Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW „GRODZKIE” przyjęło jednogłośnie.

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW „GRODZKIE” – Mariusz Szalej. 
Pokrewne linki
· Więcej o Informacje i komunikaty
· Napisane przez jarekk


Najczęściej czytany artykuł o Informacje i komunikaty:
UWAGA: Wjazd na brzegi jeziora Bukówka wzbroniony!


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
Serwis działa od: 21.04.2003 r.

red. Zarząd Koła PZW Grodzkie

Wszelkie prawa zastrzeżone

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund