Sąd za obrażanie jeleniogórskich działaczy PZW - cz. 2
Data: 23-10-2012 o godz. 23:00:08
Temat: Naszym zdaniem.Minął miesiąc od dnia pierwszej mojej rozprawy przed Okręgowym Sądem Koleżeńskim przy ZO PZW w Jeleniej Górze, kiedy to wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego został zwrócony do uzupełnienia w trybie pilnym. Od tamtej pory nic się nie wydarzyło.
Przypomnę, że powodem postawienia mnie przed obliczem związkowej "ręki sprawiedliwości" jest bliżej nieokreślone przewinienie jakiego dopuściłem się publikując artykuły o działaniach V-ce Prezesa ZO w Jeleniej Górza Pana Zbigniewa Bogackiego. Więcej TUTAJ. Do Sądu Koleżeńskiego zawnioskowano o wymierzenie mi kary "wyrzucenia z Polskiego Związku Wędkarskiego".

Ponieważ obawiam się, że długa zwłoka wynikająca z uzupełniania dokumentacji może doprowadzić do przedawnienia moich wykroczeń lub np. zaniechania dalszego procesu wyrzucania mnie z PZW, a nie mam też zamiaru zgodzić się z tym, aby pozostały jakiekolwiek niedomówienia w tej sprawie, postanowiłem zdopingować działaczy do pracy.

Przede wszystkim wraz z moim pełnomocnikiem Kol. Przemysławem Jedlińskim uznaliśmy, że sprawa nie może być dalej prowadzona przez obecną Przewodniczącą Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Panią Grażynę Bogacką. Skala błędów formalnych, które popełniła już na samym wstępie jest tak duża, że mógłby ktoś złośliwie zarzucić działaczom, iż proces był prowadzony nieprofesjonalnie lub co gorsza nierzetelnie. Aby uniknąć takich podejrzeń złożony został wniosek o wyłączenie jej ze składu orzekającego, zgodnie z "Regulaminem postępowania w sprawach przewinień członków PZW".

Wniosek uzasadniono szeregiem naruszeń "Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW":

1. Naruszenie § 27 ust. 2, tym, że dnia 25.09.2012 odbyła się rozprawa, mimo tego, że Przewodnicząca Sądu Pani Grażyna Bogacka była zobligowana do zwrotu niekompletnej dokumentacji Rzecznikowi Dyscyplinarnemu jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Przy okazji Przewodnicząca naraziła na koszty osoby biorące udział w rozprawie - świadkowie przybyli z odległej o 70 km Bogatyni.

2. Naruszenie § 12 tym, że pomimo jawności postępowania, wyprosiła z sali Prezesa Zarządu Koła PZW Grodzkie Kol. Sebastiana Bajdiuka.

3. Naruszenie § 30 tym, że nie nakazała wszystkim świadkom opuszczenia sali. Jeden ze świadków bezprawnie uczestniczył w posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego, brał w nim aktywny udział, a po zakończeniu posiedzenia i opuszczeniu sali przez obrońcę obwinionego nadal przebywał z całym składem sądu przez co najmniej kilkanaście minut.

Ponadto, protokół z rozprawy podpisany przez Panią Grażynę Bogacką został sporządzony niezgodnie z  § 43 "Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW" i ma niewiele wspólnego z przebiegiem posiedzenia Sądu:

- błędnie podano datę posiedzenia

- wpisano nieprawdziwą informację, iż w posiedzeniu uczestniczył Rzecznik Dyscyplinarny

- nieprawidłowo wpisano nazwisko obwinionego (wpisano: Przemysław Jedliński)

- wiele istotnych miejsc pozostawiono niewypełnione

Pani Grażyna Bogacka dopuściła się także ograniczenia praw obwinionego do wglądu w dokumentację poprzez narzucenie obowiązku "pisemnego zwrócenia się z prośbą" o wgląd w dokumenty oraz ograniczenie możliwości wglądu tylko do daty posiedzenia sądu. Dokumenty nie są bowiem przechowywane w siedzibie sądu, tylko posiada je bliżej nieokreślona osoba, prawdopodobnie ktoś ze składu orzekającego.

To tylko część błędów popełnionych przed oraz podczas pierwszego posiedzenia Sądu w mojej sprawie. Naszym zdaniem są to błędy na tyle istotne, że stanowią wystarczającą podstawę do wykluczenia Pani Grażyny Bogackiej ze składu orzekającego.PEŁNA TREŚĆ WNIOSKU TUTAJZ mojej strony mogę dodać jedynie to, że nie mam zamiaru unikać odpowiedzialności i z pokorą przyjmę karę "wyrzucenia". Dołożę jednak wszelkich starań, aby odbyło się to zgodnie z obowiązującym prawem. Dla dobra mojego oraz, a może przede wszystkim, dla dobra działaczy angażujących się w  postępowanie i proces przeciwko mojej osobie.

jarekk


Artykuł jest z Grodzkie PZW Jelenia Góra - dolnośląski serwis wędkarski
http://www.grodzkie.aman2013.pro-linuxpl.com

Adres tego artykułu to:
http://www.grodzkie.aman2013.pro-linuxpl.com/modules.php?name=News&file=article&sid=369