Sprzeciw wobec niszczeniu górnego Bobru
Data: 23-03-2013 o godz. 21:27:08
Temat: Naszym zdaniem.Wyciętych zostanie 1079 drzew, a z obszaru 15 ha usunięty humus, koryto Bobru zmienione zostanie w prowadzący wodę kanał. W Wojanowie rozpoczęte zostały prace regulacyjne jednego z najpiękniejszych odcinków Bobru.
Planowane prace
obejmą obszar  zalewowy, brzegi rzeki oraz samo koryto. Rzeka zostanie wyrównana, brzegi  umocnione kamieniem na geowłókninie, a dno pogłębione i ustabilizowane gurtami  (poprzecznymi umocnieniami nie spiętrzającymi wody) z kamienia lub żelbetu.  Przewidziana jest praca sprzętu ciężkiego – zarówno na brzegach rzeki, jak i w  samym korycie oraz użycie materiałów wybuchowych do usuwania skał. Koszt  prac wyniesie niemal 10 milionów zł (kosztorys inwestorski – 17 mln zł).  Wszystko to  pod hasłem ochrony przeciwpowodziowej.Wpływ na życie biologiczne rozpoczynających się prac jest łatwy do przewidzenia. Całkowitemu zniszczeniu ulegnie flora rzeczna oraz flora terenów bezpośrednio przylegających do rzeki. Rzeka zamieni się w wyrównane, jałowe koryto wypełnione  żwirem, a tereny przyległe w rozjeżdżone maszynami klepisko.

Spośród zamieszkujących ten  odcinek rzeki ryb najlepiej poradzą sobie pstrągi i klenie. Prawdopodobnie  część ryb przesiedli się poniżej regulowanego odcinka i jeśli nie dojdzie do  zatrucia w wyniku stacjonujących w wodzie maszyn, niewykluczone że część ryb  przeżyje. Żadnych jednak szans nie będzie miał lipień. Jest to ryba bardzo  wrażliwa na zawiesiny, a zarazem wymagająca doskonałych warunków tlenowych. Podobnie  będzie z występującymi na tym terenie, głowaczem białopłetwym oraz  piskorzami – gatunkami ryb objętymi ścisłą ochroną, a jednocześnie cechującymi się bardzo wysokimi wymaganiami tlenowymi.


Po zakończeniu melioracji  przez wiele lat rzeka pozostanie biologicznie bardzo uboga. Wyrównane koryto  będzie równomiernie wypełnione niewielką warstwą wody. Znikną wszelkie  zawady, korzenie, kamienie, wymyte dołki, burty – miejsca bytowania  najbardziej cennych gatunków. Brak drzew i krzewów pozbawi wodę cienia,  radykalnie zmniejszy się ilość owadów stanowiących pokarm ryb, znikną tarliska. Szybko ogrzewana  woda będzie uboga w tlen. Całkowicie zmieni się ekosystem.
Ustąpią cenne, wymagające, gatunki ryb wód górskich na rzecz  gatunków powszechnych, charakterystycznych  dla wód nizinnych. Pogłębienie koryta rzeki  będzie miało wpływ na florę terenów przyległych. Rzeka zacznie pełnić rolę  drenującą, obniżone zostanie zwierciadło wód zaskórnych z których korzysta roślinność łąk. Skład ich ulegnie zmianie na wiele lat.

Przyśpieszenie spływu wód na  uregulowanym odcinku rzeki niemal zupełnie ograniczy naturalną retencję  koryta i doliny rzeki. Spowoduje to kumulację fali powodziowej na terenach leżących poniżej – w tym wypadku, przedmieściach Jeleniej  Góry.

Regulacja Bobru to również  ogromna ingerencja w krajobraz. Walory turystyczne obszaru określanego  mianem „Doliny Pałaców i  Ogrodów” to właśnie połączenie lokalnej  architektury z wyjątkowym urokiem  przedgórza, którego nieocenionym elementem  jest rzeka z naturalnie ukształtowanym korytem.Sprzeciw wobec rozpoczętych  prac regulacyjnych zgłaszają kolejne osoby zdające sobie sprawę ze skali  szkód jakie wywołają rozpoczęte  prace. Zagrożenie dostrzegają fundacje  ekologiczne, organizacje przyrodnicze, firmy prowadzące działalność turystyczną. Również Koło Grodzkie, jako  opiekun tej wody, występuje przeciwko tej inwestycji. Warto podkreślić, że  nie jesteśmy przeciwni ochronie przeciwpowodziowej. Uważamy jednak, że  zakres prac oraz przyjęte metody ich prowadzenia są nie do przyjęcia. Wyrażamy zdziwienie, że nie dokonano rzeczywistego bilansu korzyści i strat,  że przyjęto metody działania najbardziej agresywne wobec środowiska  naturalnego,
metody które są w krajach europejskich niedopuszczalne, a rzeki  zniszczone takimi działaniami podlegają renaturalizacji.


Prosimy o wsparcie poprzez  złożenie podpisu pod złożoną petycją:
 
>>> PETYCJA LINK <<<

Prosimy o rozpropagowanie  petycji na portalach turystycznych i wędkarskich (wyrażamy zgodę na  pobieranie banera akcji).

W najbliższym czasie  planowane jest spotkanie z dziennikarzami oraz stoisko informacyjne w  Wojanowie. O terminie i lokalizacji poinformujemy na naszej stronie  internetowej.


Zarząd Koła Grodzkie Jelenia  Góra

jarekkTAK REGULUJE SIĘ RZEKI W POLSCE:

zdjęcia realizacji prac melioracyjnych oraz efektów melioracji prowadzonych na polskich rzekach w ostatnich latach


Artykuł jest z Grodzkie PZW Jelenia Góra - dolnośląski serwis wędkarski
http://www.grodzkie.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.grodzkie.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=418